POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

Sprawozdawcze Krajowe Zjazdy Delegatów

1. Protokół z obrad Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Delegatów PZSumo – Grudzień 2017:

protokół zjazd 2017

2. Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZSumo, 16.06.2018r.

Porządek Obrad Zjazd 2018

Regulamin obrad Zjazdu Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu

Zawiadomienie o zwołaniu Zjazdu

3. Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów PZSumo, 16.06.2018r.:

Protokół z obrad:

Protokół z uchwałami – Zjazd 16.06.2018

Komisja Rewizyjna:

PROTOKÓŁ Nr 1 KR

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 8