POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

KOMISJA DYSCYPLINARNO – ARBITRAŻOWA

W skład Komisji Dyscyplinarno – Arbitrażowej Polskiego Związku Sumo wchodzą:

1. Leszek Leśniak

2. Marek Niemiec

3. Ryszard Szpakiewicz

4. Sylwia Krzemień

5. Krzysztof Sikora