POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

RADA ZAWODNICZA

W skład Rady Zawodniczej Polskiego Związku Sumo wchodzą:

  1. Olimpia Robakowska – przewodnicząca
  2. Tomasz Wojda – zastępca przewodniczącej
  3. Magdalena Macios – sekretarz
  4. Magda Skrajnowska – członek
  5. Aron Rozum – członek