POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

Wydział wyszkolenia

Andrzej Jedynak
Informacje
Funkcja: Szef Sztabu Wyszkolenia
Telefon:
e-mail: endriuwrestling@interia.pl
Andrzej Wojda
Informacje
Funkcja: P.O. Trenera Kadry Narodowej Juniorów, Kadetów i Młodzików
Telefon:
e-mail: sumo@sumo.org.pl
Marek Konieczny
Informacje
Funkcja: Trener Kadry Narodowej Seniorów i Młodzieżowców U21, U23
Telefon:
e-mail: mkon28@gmail.com