POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

KOMISJA DYSCYPLINARNO – ARBITRAŻOWA

W skład Komisji Dyscyplinarno – Arbitrażowej Polskiego Związku Sumo wchodzą:

Ryszard Szpakiewicz – Przewodniczący

Eugeniusz Klimczak – Zastępca przewodniczącego

członkowie:

Adrian Borys – prawnik

Krzysztof Rakowiecki – prawnik

Maciej Sarna – prawnik

Rzecznik Dyscyplinarny:

Mateusz Niedźwiecki tel. 790 747 739