POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

GŁÓWNE KOLEGIUM SĘDZIÓW

Główne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Sumo:

Kewin Rozum – przewodniczący

Dane kontaktowe:

tel. 500 – 236 – 612

e-mail: kewin9393@wp.pl