POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

RADA ZAWODNICZA

W skład Rady Zawodniczej Polskiego Związku Sumo wchodzą:

  1. Jakub Nowakowski – przewodniczący
  2. Aleksandra Grygiel – zastępca przewodniczącego
  3. Patryk Swora – członek
  4. Zuzanna Krystek- członek