POLSKI ZWIĄZEK SUMO
POLSKI ZWIĄZEK SUMO

OGŁOSZENIA

 

Aktualne ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert:

ZAPYTANIE OFERTOWE_BIEGŁY REWIDENT_ZA 2022

 

Archiwum: 

ZAPYTANIE OFERTOWE_BIEGŁY_REWIDENT_ZA_2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – POKROWCE DOHYO I MATERACE (akt. 12.08.2021)

ZAPYTANIE OFERTOWE_POKROWIEC DOHYO_MATERACE_12.08.2021

WYNIKI – WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA DO ZBADANIA SPRAWOZDANIA ZA 2020:

UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ

Zapytanie ofertowe – mawashi, materace, dohyo

Zapytanie ofertowe – sprzęt sportowy 

ZAPYTANIE OFERTOWE BIEGŁY REWIDENT

BIEGŁY REWIDENT – ZAPYTANIE OFERTOWE – BADANIE SPRAWOZDANIA ZA 2020